Výpoveď PZP: Ako postupovať a čo je potrebné vedieť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením pre vodičov motorových vozidiel, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. Občas môže nastať situácia, kedy chcete zrušiť svoje PZP, napríklad pri zmene poisťovne alebo predaji vozidla. V tomto článku sa pozrieme na postup výpovede PZP a dôležité informácie, ktoré by ste mali poznať.

Dôvody na výpoveď PZP

Medzi bežné dôvody na výpoveď PZP patria:

 1. Zmena poisťovne: Môžete nájsť lepšiu ponuku cez výpočet PZP alebo lepšie podmienky u iného poisťovateľa a chcete prejsť na novú zmluvu.
 2. Predaj vozidla: Pri predaji vozidla je potrebné zrušiť PZP, aby nový vlastník mohol uzavrieť svoju zmluvu.
 3. Ukončenie prevádzky vozidla: Ak prestanete používať vozidlo, napríklad prečo ho odstavíte na dlhší čas, môžete zrušiť PZP.
 4. Zmena vlastníctva vozidla: Pri zmene vlastníctva vozidla, napríklad po rozvode alebo dedení, môže byť potrebné zrušiť PZP.

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje PZP, postupujte nasledovne:

 1. Napíšte písomnú výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne, buď prostredníctvom e-mailu alebo listom. Výpoveď by mala obsahovať vaše meno, adresu, dátum narodenia, číslo poistnej zmluvy, dátum výpovede a podpis.
 2. Dodržte výpovednú lehotu: Poisťovne zvyčajne vyžadujú dodržanie výpovednej lehoty, ktorá môže byť stanovená v poistných podmienkach. Výpovedná lehota je zvyčajne 30 dní, ale môže sa líšiť v závislosti od poisťovne a typu zmluvy.
 3. Zrušenie technickej kontroly vozidla (ak je potrebné): Pri predaji vozidla alebo ukončení prevádzky vozidla môže byť potrebné zrušiť aj platnosť technickej kontroly vozidla. Informujte o tom príslušný orgán a dodržte všetky požiadavky.
 4. Doklad o zrušení PZP: Po zrušení PZP vám poisťovňa poskytne potvrdenie o zrušení poistenia. Uchovajte si tento dokument pre prípad, že by ste ho potrebovali v budúcnosti.
 5. Uzavretie novej PZP (ak je potrebné): Ak ste zrušili svoje PZP kvôli zmene poisťovne alebo vlastníctva vozidla, nezabudnite uzavrieť novú zmluvu o PZP. Bez platného PZP nesmiete vozidlo prevádzkovať na verejných komunikáciách.

Dôležité informácie o výpovedi PZP

Pri výpovedi PZP by ste mali mať na pamäti niekoľko dôležitých informácií:

 1. Povinnosť mať PZP: Majitelia motorových vozidiel sú povinní mať platné PZP. Ak nemáte platné PZP a vozidlo prevádzkujete na verejných komunikáciách, môžete čeliť pokutám alebo iným sankciám.
 2. Prechodné obdobie: Pri zmene poisťovne môže nastať prechodné obdobie, keď zrušíte staré PZP a uzatvárate nové. Uistite sa, že nová zmluva o PZP nadobudne platnosť ihneď po zrušení starej, aby ste neporušili povinnosť mať PZP.
 3. Výpovedná lehota a poistné plnenie: Ak podáte výpoveď PZP, platnosť poistenia skončí po uplynutí výpovednej lehoty. Počas tejto doby máte nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.
 4. Návrat prémie: Ak ste uhradili prémie za celé obdobie poistenia a zrušíte PZP pred uplynutím tohto obdobia, môžete mať nárok na vrátenie časti prémie. Podmienky návratu prémie sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne a typu zmluvy.

Na záver, pri výpovedi PZP je dôležité postupovať správne a dodržiavať všetky požiadavky a termíny. Informujte sa o svojich právach a povinnostiach, a uistite sa, že máte platné PZP predtým, ako začnete prevádzkovať svoje vozidlo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *